Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Klachtenregeling